Dokumenty

  • Informace pro zákazníky
    Sada základních informací pro zájemce o ověření. Na tento dokument se odvoláváme ve smluvních dokumentech.
  • Politika nestrannosti
    Naše prohlášení o nestrannosti týkající se výkonu činnosti Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ
  • Osvědčení o akreditaci
    Ověřovací orgán VERIFIKACE CZ je akreditován podle normy ČSN EN ISO 14065 pro oblast ověřování skleníkových plynů